งานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอโชคชัย ประจำปี 2558

25 ก.พ. 58

 นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พ่อค้า และประชาชนชาวอำเภอโชคชัย พร้อมใจกันเข้าร่วมการจัดงานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอโชคชัย ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอโชคชัย โดยมีนายกำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอโชคชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ต่อนายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานในครั้งนี้