ชาวบ้านร้องเรียนเรื่องขุดถนนแล้วเข้าออกบ้านไม่ได้

08 ก.ย. 64
วันที่ 8 กันยายน 2564
นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย
ได้มอบหมายให้
รองฯอุดม พลขันธ์
รองฯมานพ ขาวกระโทก
เลขาฯวินัย สุวรรณโยธี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง และผู้รับเหมา
ลงพื้นที่ดูงานในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย
– ชาวบ้านร้องเรียนเรื่องขุดถนนแล้วเข้าออกบ้านไม่ได้ / ดำเนินการให้ผู้รับเหมามาทำทางเข้าออกให้ และทำแนวกั้น แจ้งกำลังดำเนินการก่อสร้างถนน
– นำกระสอบทรายไปให้นางนิตยา คงรักษ์สัจจา ม.2 ต.โชคชัย เนื่องจากป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเวลาฝนตก
– ช่างมาดำเนินการขุดลอกเพื่อนำท่อประปาลง ซอยแสนแสบ ม.7 ต.โชคชัย