ดำเนินการ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ตลาดสดสายหยุด(ตลาดเช้า)

09 ส.ค. 64

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2564
ทีมงานกองสาธารณสุขฯ ทต.โชคชัย โดยการสั่งการของ ท่านนายกลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย ได้ดำเนินการ
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ตลาดสดสายหยุด(ตลาดเช้า)
#เทศบาลตำบลโชคชัย