ตกลงราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเสรีประชา หมู่ที่ 8 ตำบลโชคชัย

16 ส.ค. 59