ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และผู้กักตัว ประจำจุดกักตัว

04 ส.ค. 64

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น.

นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลโชคชัย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และผู้กักตัว ประจำจุดกักตัว LQ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสีแดงเข้ม/และสีแดง พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่มโสม ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้กักตัว
โดยมี ทีม ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย แพทย์ประจำตำบลกระโทก และ ผอ.รพ.สต.พะโค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
ณ จุดกักตัว LQ วัดโบสถ์คงคาล้อม ม.8 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา