ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย(เปิดเทอมวันแรกภาคเรียนที่2)

14 ก.พ. 65

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย มอบหมาย ให้รองนายกฯ อุดม พลขันธ์ รองนายกฯ มานพ ขาวกระโทก และท่านเลขาฯ วินัย สุวรรณโยธี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย(เปิดเทอมวันแรกภาคเรียนที่2) โอกาสนี้ได้ติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัยที่ได้จัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิเด็กนักเรียน จัดให้มีจุดสแกนคิวอาร์โคดตามแพล็ทฟอร์มไทยชนะ สวมหน้ากากเข้าเรียนทุกคน จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล ล้างมือ การรักษาระยะห่าง การทำความสะอาด พื้นและพื้นผิวต่างๆ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาซักผ้าขาวผสมสำหรับเช็ดพื้นผิว หรือแอลกอฮอล์ 70% เช็ดฆ่าเชื้อโรคของอุปกรณ์ต่างๆ ทำความสะอาดห้องสุขาด้วยน้ำยาอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และกำจัดขยะอย่างถูกวิธีทุกวัน ตรวจสอบห้องสุขา ห้องอาหาร จัดให้มีอ่างล้างมือให้เพียงพอ อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน รวมถึงสบู่ล้างมือที่เพียงพอ จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าห้องเรียน ที่มีการใช้งานร่วมกัน กำหนดจุดตรวจคัดกรองอาการป่วยบริเวณทางเข้าศูนย์ จัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่าง เช่น การเข้าแถว การเข้าคิว การจัดที่นั่งเรียน การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ด้วยความปรารถนาดี จากเทศบาลตำบลโชคชัย