ตรวจATKเชิงรุกพ่อค้าแม่ค้าตลาดสายหยุดโชคชัย

04 เม.ย. 65
วันที่ 4 เมษายน 2565 นางลลิภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วย รองนายกฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลโชคชัย พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดให้บริการตรวจ ATK เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดสายหยุดโชคชัย
—เทศบาลตำบลโชคชัยได้มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณตลาด จัดเจ้าหน้าที่ประจำช่องทางเข้าออก เพื่อทำการตรวจวัดอุณหภูมิ บริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการ และจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยทุกครั้ง รวมถึงขอความร่วมมือให้ร้านค้าที่จำหน่ายอาหารและสินค้า จะต้องเพิ่มจุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และช่วยกันเฝ้าระวังให้ทั้งพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้า ได้ปฎิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19​ อย่างเคร่งครัดด้วย