ตัดหญ้าถนนมิตรภาพจากแยกออกมสิน-ถนนทสงหลวงหมายเลข24

02 ส.ค. 64

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

นางลลิตภัทร พฤฒิศาสร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย
ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
พร้อมด้วยกองสาธารณะสุขเทศบาลตำบลโชคชัย
-ออกตัดหญ้าถนนมิตรภาพจากแยกออกมสิน-ถนนทสงหลวงหมายเลข24
-ดูต้นไม้ที่ปกคลุเส้นทาง และพาดสายไฟ เพื่อประสานกับการไฟฟ้าให้ตัดไฟก่อนตัดต้นไม้