ต้อนรับท่านนายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

08 มิ.ย. 64

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

หลังจาก กกต. จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศการรับรองผลการเลือกตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย คือ นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากประชาชนเป็นสมัยที่ 2 เทศบาลตำบลโชคชัย โดยการนำของ ดร.พงศพัชฌ์ โชติธรภูดินันท์ ปลัดเทศบาล ได้เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับและมอบพวงมาลัย และกระเช้าดอกไม้ ให้กับท่านนายกฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง พนักงานเทศบาล มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย…