ทำความสะอาดพื้นที่ CI พร้อมประกอบเตียง ที่ได้รับมอบจาก บริษัท ชัยโยทริปเปิ้ลเอ

04 ส.ค. 64
วันนี้ 31 ก.ค. 2564
นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย ดร.พงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์ ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ได้ทำความสะอาดพื้นที่ CI พร้อมประกอบเตียง ที่ได้รับมอบจาก บริษัท ชัยโยทริปเปิ้ลเอ จำนวน 20เตียง ณ วัดใหม่สระประทุม ต.โชคชัย
ขอขอบคุณ บริษัท ชัยโยทริปเปิ้ลเอ และทีมงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้