ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560

03 ม.ค. 60

เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทรพฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างเทศบาล  และพี่น้องประชาชนชาวโชคชัย  ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  ประจำปี2560  สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโชคชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวโดยมีนายยงยุทธ  จรเสมอ  นายอำเภอโชคชัย       เป็นประธานในพิธี