บรรจุกระสอบทรายเพื่อเตรียมบรรเทาน้ำท่วมขังพื้นที่เสี่ยงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโชคชัย

28 ก.ย. 65