ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

08 มิ.ย. 66