ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนมิตรภาพ (ช่วงแยกถนนเสรีประชาถึงแยกถนนออมสิน) หมู่ที่ 13 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

04 ส.ค. 63