ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับทางวิ่ง คสล.รอบสระน้ำบึงทุ่งน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

05 ส.ค. 63