ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม ถนนเสรีประชา (ช่วงโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารถึงแยกถนนมิตรภาพ)หมู่ที่ 1,6,13 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

05 ส.ค. 63