ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม ถนนทางเข้าวัดศรีพุทธาราม หมู่ที่ 1,12 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

13 ส.ค. 63