ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์และเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

23 เม.ย. 61