ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ (ช่วงแยกถนนออมสินถึงซอยบ้านจัดสรร) หมู่ที่ 13 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

14 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :