ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยโชคชัย 3 หมู่ 1 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

09 มิ.ย. 65