ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถนนไมตรีจิตต์ (ช่วงแยกถนนมิตรภาพถึงแยกถนนพิชิตคเชนทร์) หมู่ที่ 7,12 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

10 ก.พ. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :