ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.ดถนนทางหลวงเทศบาลตำบลโชคชัย-ครบุรี บริเวณศาลเจ้า หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 พ.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :