ประกอบพิธีบวงขอขมาแม่น้ำ ณ บิงกระโทก สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

25 พ.ย. 64

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย ประกอบพิธีบวงขอขมาแม่น้ำ ณ บิงกระโทก สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่มนุษย์ได้ใช้น้ำ ได้ดื่มกิน รวมไปถึงการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ำ อีกทั้งยังเป็นการลอยความทุกข์ ความโศกและโรคภัยต่างๆ ให้ลอยไปกับน้ำ