ประกาผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

08 ส.ค. 66