ประกาศการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อถังขยะมูลฝอยแบบถังพลาสติกสีฟ้า พร้อมฝาและขาตั้งแบบยางรถยนต์

09 ก.พ. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :