ประกาศการกำหนดราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี

15 ส.ค. 66

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ_000จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ_001