ประกาศการกำหนดราคากลาง งานจัดจ้างซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 88-3924 นครราชสีมา

14 พ.ย. 66

ประกาศการกำหนดราคากลาง งานจัดจ้างซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 88-3924 นครราชสีมา