ประกาศกำหนดราคากลางการจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายแจ้งเตือนสี่แยกระบบไฟกระพริบจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหมู่ 1 ตำบลโชคชัย จำนวน 4 ป้าย

15 ส.ค. 60