ประกาศกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดผจญเพลิง) จำนวน 2 ชุด.

25 ก.ค. 60