ประกาศกำหนดราคากลางการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ติดสัญญาณไซเรน/ไฟวับวาบ(รถเทศกิจ) จำนวน 1 คัน

14 ต.ค. 59