ประกาศกำหนดราคากลางงานซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3,12 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

16 ส.ค. 60