ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายหล่อ หมู่ที่ 1 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

02 ส.ค. 60