ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านลุงเชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

02 ส.ค. 60