ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านช่างอ้วน หมู่ที่ 14 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

24 ก.ค. 60