ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยมิตรภาพ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

24 ก.ค. 60