ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนมิตรภาพ (ช่วงหลังโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร) หมู่ที่ 13 ตำบลโชคชัย

11 ก.ค. 60