ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านป้ารอด หมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

04 ก.ค. 60