ประกาศขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย

01 ก.ย. 63

ประกาศเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย วันที่ 1 กันยายน 2563