ประกาศตกลงจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน

15 มี.ค. 60