ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนกำธรอนุสรณ์(ช่วงแยกเมรุวัดนอกถึงศาลา SML) หมู่ที่ 14 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

08 พ.ค. 62