ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างปูลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับทางวิ่ง คสล.เดินภายในบึงกระโทก หมู่ที่ 12 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

25 ธ.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :