ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับซ่อมแซมถนน ถนนอำนวยกิจ หมู่ที่ 2 ตำบลโชคชัยฯ

16 มิ.ย. 66