ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสะพานดำ ส่วนที่เหลือ (ช่วงแยกซอยโนนมะม่วงถึงคลองธรรมชาติ) หมู่ที่ 4 ตำบลกระโทกฯ

08 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสะพานดำ ส่วนที่เหลือฯ