ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยโชคชัย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

27 มิ.ย. 65