ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสะพานดำ หมู่ที่ 4 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

27 มิ.ย. 65