ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนไมตรีจิตต์ (ฝั่งทิศตะวันออกช่วงหน้าประตูวัดใหม่สระประทุมถึงบ้านเช่าชวนชม) หมู่ที่ 14 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

22 มี.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :