ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยโชคชัย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย ฯ(ครั้งที่ 2)

05 ต.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :