ประกาศยกเลิกการจ้างโดยวิธีการคัดเลือกงานจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยโชคชัย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย ฯ(ครั้งที่ 3) 23 ม.ค. 66

23 ม.ค. 66