ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหลังศาลาบิง หมู่ที่ 6 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

03 ธ.ค. 61