ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยโพธิ์เงิน 4 (บ้านป้าสาย) หมู่ที่ 6 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

03 ธ.ค. 61